Engelsk version Spansk version

Förbättringar av ChessDB jämfört med Scid

Shanes Chess Information Database (Scid) är en utmärkt schackdatabas som inte längre utvecklas. ChessDB använder Scids källkod, men har olika förbättringar, felfixar och nya funktioner. Ingenting har blivit borttaget från Scid, så du kommer inte att sakna någon funktion du tidigare tyckte om. Dessa är skillnaderna som en användare kan se om denne går från den senaste versionen av Scid av Shane Hudson (3.6.1) till ChessDB 3.6.11-beta-1, som var den senaste vid tiden då detta skrevs. (Du rekommenderas att kontrollera den senaste versionen av ChessDB själv på Sourceforges hemsida, då webbsidorna kan tendera till att bli föråldrade, speciellt om du använder en icke-Engelsk version, eftersom uppdateringar av dessa sidor kräver att översättarna uppdaterar dem).

 1. Det är möjligt att se om du använder den aktuella versionen av ChessDB genom att använda en funktion i Hjälpmenyn. Ingen sådan funktionalitet fanns i Scid.
 2. Det är möjligt att ladda ner partier från The Week in Chess (TWIC) och ha dem konverterade till en databas, allt från inom ChessDB. Ingen sådan funktionalitet fanns i Scid.
 3. Scid tillät en att kommentera ett parti med en schackmotor och hade 4 val för när detta skulle göras:
  • För drag av båda sidor
  • För bara Vita drag
  • För bara Svarta drag
  • När partidraget inte är det bästa draget.

  Det sista av dessa alternativ hade problemet att detta skulle kommentera ett mycket stort antal procent av drag, vilket ofta inte var vad som var önskat. ChessDB har nu det ytterligare alternativet:

  • När partidraget är dåligt eller en blunder

  Detta låter bara göra signifikanta kommentarer. De där skillnaden i kvalitet på dragen är liten, kommer inte att kommenteras. Uppenbara blundrar kommenteras med '??' och dåliga drag med '?'. Definitionen av en uppenbar blunder och ett dåligt drag kan ändras.

 4. Det finns en uppdaterad stavningskontroll med rating på spelarna. Detta existerade i Scid, men filen var daterad i Januari 2004. Den aktuella är från December 2006.
 5. Ett fel som förhindrade kommentarseditorn från att stängas med musen genom att försöka öppna den igen har fixats. Det stänger nu, istället för att generera ett felmeddedlande.
 6. Statistik-fönstret kan nu bli konfigurerat att visa statistik med både spelare ratade över 1000, 1100, 1200 ... 2600. Den officiella versionen av Scid gjorde detta bara för spelare med rating över 2300, 2400, 2500 och 2600.
 7. 3 nya menyfunktioner för att ändra färger i PGN-fönstret har lagts till.
 8. Det finns förbättrade skrollrader i UNIX och Linux.
 9. Ljudannonseringar inkluderar nu en för ordet 'Check', utöver de som fanns i Scid.
 10. Ett fel i ECO-bläddraren har fixats.
 11. Det finns förbättrade översättningar, speciellt Swenska. (Inga nya språk är supportade - fortfarande Tjeckiska, Holländska, Engelska, Franska, Tyska, Ungerska, Italienska, Norska, Polska, Portuguisiska, Serbiska, Spanska och Svenska. Trots att det finns lite Ryska texter översatt, finns det tekniska problem med Ryska för närvarande.
 12. Partilistan kan bli konfigurerad för bredd upp till 40 (exakt vad 40 betyder vet jag inte). Tidigare var det bara 20, vilket var för lite för att visa öppningarna ordentligt.
 13. Oanvänt utrymme i Repetoar-editorn har tagits bort.
 14. Hjälpen online är åtskilligt expanderad. Det finns inte längre stora sektioner där det står "Att bli skrivet" eller liknande.
 15. Ett antal områden där datum användes var begränsade till det tidiga 2000-talet. Detta har nu blivit ändrat, så att datum till åtminstonde 2015 kan användas.
 16. Nästan hela ChessDBs hemsida är nu fullt HTML 4.01 standardiserad till Strikt DTD
 17. Korrigerat fel i hjälpfilen beskrivande filformaten, som var föråldrat. Notera att, filformatet som används av ChessDB är samma som användes av Scid

Dessa är nu de huvudsakliga förändringar någon kommer att se om denne någon går från den senaste versionen av Scid (3.6.1) till den senaste ChessDB (3.6.12-beta-1).


Valid HTML 4.01 Valid CSS!
Hemsida administrerad av Dr. David Kirkby
Denna sida ändrades senast: 2007-09-16. 12:41:16 Svensk tid