Engelsk version Spansk version

FAQ

Frågor

 1. ChessdB är baserat på Scid. Vilka skillnader finns det mellan ChessDB och Scid?
 2. Varför använder ChessDB sig av 3 filer (suffixen .si3, .sn3 och .sg3) för sin databas? Det kunde vara mer bekvämt om det var bara en fil för varje databas, på samma sätt som Word använder en fil (.doc) för ett textdokument, eller .xls för ett kalkylark.
 3. Vad har ChessDB för historia?
 4. När jag kör programmet pgnchessdb, som kan användas för att konvertera PGN-filer till ChessDB formatterade filer, öppnas Windows DOS-fönster för en millisekund och stänger! Kan någon säga mig hur jag kan köra detta program normalt för att skapa ChessDB-filer från PGN-filer?

Frågor med svar

 1. Fråga:ChessDB är baserat på Scid. Vilka skillnader finns det mellan ChessDB och Scid?
  Svar: Det är ganska många, men här är en kortfattad lista
  • Det är möjligt att se om du använder den aktuella versionen av ChessDB genom att använda en funktion i Hjälpmenyn. Ingen sådan funktionalitet fanns i Scid.
  • Det är möjligt att ladda ner partier från The Week in Chess (TWIC) och ha dem konverterade till en databas, allt från inom ChessDB. Ingen sådan funktionalitet fanns i Scid.
  • Scid tillät en att kommentera ett parti med en schackmotor och hade 4 val för när detta skulle göras:
   • För drag av båda sidor
   • För bara Vita drag
   • För bara Svarta drag
   • När partidraget inte är det bästa draget.

   Det sista av dessa alternativ hade problemet att detta skulle kommentera ett mycket stort antal procent av drag, vilket ofta inte var vad som var önskat. ChessDB har nu det ytterligare alternativet:

   • När partidraget är dåligt eller en blunder

   Detta låter bara göra signifikanta kommentarer. De där skillnaden i kvalitet på dragen är liten, kommer inte att kommenteras. Uppenbara blundrar kommenteras med '??' och dåliga drag med '?'. Definitionen av en uppenbar blunder och ett dåligt drag kan ändras.

  • Det finns en uppdaterad stavningskontroll med rating på spelarna. Detta existerade i Scid, men filen var daterad i Januari 2004. Den aktuella är från December 2006.
  • Ett fel som förhindrade kommentarseditorn från att stängas med musen genom att försöka öppna den igen har fixats. Det stänger nu, istället för att generera ett felmeddedlande.
  • Statistik-fönstret kan nu bli konfigurerat att visa statistik med både spelare ratade över 1000, 1100, 1200 ... 2600. Den officiella versionen av Scid gjorde detta bara för spelare med rating över 2300, 2400, 2500 och 2600.
  • 3 nya menyfunktioner för att ändra färger i PGN-fönstret har lagts till.
  • Det finns förbättrade skrollrader i UNIX och Linux.
  • Ljudannonseringar inkluderar nu en för ordet 'Check', utöver de som fanns i Scid.
  • Ett fel i ECO-bläddraren har fixats.
  • Det finns förbättrade översättningar, speciellt Swenska. (Inga nya språk är supportade - fortfarande Tjeckiska, Holländska, Engelska, Franska, Tyska, Ungerska, Italienska, Norska, Polska, Portuguisiska, Serbiska, Spanska och Svenska. Trots att det finns lite Ryska texter översatt, finns det tekniska problem med Ryska för närvarande.
  • Partilistan kan bli konfigurerad för bredd upp till 40 (exakt vad 40 betyder vet jag inte). Tidigare var det bara 20, vilket var för lite för att visa öppningarna ordentligt.
  • Oanvänt utrymme i Repetoar-editorn har tagits bort.
  • Hjälpen online är åtskilligt expanderad. Det finns inte längre stora sektioner där det står "Att bli skrivet" eller liknande.
  • Ett antal områden där datum användes var begränsade till det tidiga 2000-talet. Detta har nu blivit ändrat, så att datum till åtminstonde 2015 kan användas.
  • Nästan hela ChessDBs hemsida är nu fullt HTML 4.01 standardiserad till Strikt DTD
  • Korrigerat fel i hjälpfilen beskrivande filformaten, som var föråldrat. Notera att, filformatet som används av ChessDB är samma som användes av Scid
 2. Fråga: Varför använder sig ChessDB av 3 filer (suffixen .si3, .sn3 och .sg3) för sin databas? Det skulle vara mer bekvämt om det bara var en fil för varje databas, på samma sätt som Word använder en fil (.doc) för ett textdokument, eller .xls för ett kalkylark.
  Svar: Hastighet. Att ha 3 filer gör sökningen mycket snabbare än den annars skulle vara. Tänk dig att du söker efter partier spelade av till exempel Fischer, så finns det inget behov att söka alla drag - partihuvudet kommer att innehålla all information som behövs för att göra sökningen. Om alla dragen var sparade i en stor fil, skulle det ta lång tid att söka i den. Istället, genom att använda 3 filer, är sökningarna mycket snabbare, eftersom det inte finns något behov att söka i en fil med dragen, när informationen som behövs inte har någonting att göra med dragen.
 3. Fråga: Vad är ChessDBs historia?
  Svar: Mer än 90% av källkoden i ChessDB kommer från Scid (Shane Chess Information Database), som var först gjord tillgänglig för allmänheten den 9:e Maj 2001. Scid var i huvudsak utvecklad av Shane Hudson, men Shane listar en lång lista av medarbetare. Den senaste versionen av Scid var den 2:a Mars 2004. En oofficiell hemsida startades då, med några förbättringar och felfixar för Scid. Den 23:e December 2006, David Kirkby (drkirkby hos Sourceforge), startade ett nytt projekt kallat ChessDB på Sourceforge. Detta använde den originella Scid källkoden, med de flesta av fixarna från den oofficiella hemsidan, och några mindre felfixar David utvecklade. Mycket av ansträngningarna gick till att förbättra dokumentationen. Efter det, det har varit flera versioner av ChessDB, med lite av källkoden utvecklat av David, men igen det finns andra medarbetare, speciellt Jeremy White. Hans Eriksson har hjälpt mycket med översättningar till Svenska och annan information.
 4. Fråga: När jag kör programmet pgnchessdb, som kan användas för att konvertera PGN-filer till ChessDB formatterade filer, öppnas Windows DOS-fönster för en millisekund och stänger! Kan någon säga mig hur jag kan köra detta program normalt för att skapa ChessDB-filer från PGN-filer?
  Svar: Först du behöver inte använda pgnchessdb direkt, eftersom du kan göra detta med ChessDB genom att först skapa en ny databas, med Arkiv->Ny. Efter att ha skapat den nya databasen, importera en PGN-fil i den nya databasen med Verktyg->Importera Fil med PGN-partier. Det grafiska gränssnittet kommer faktiskt att köra pgnchessdb åt dig. Men eftersom du frågade, detta är hur du kan skapa en ChessDB databas genom att använda pgnchessdb på kommandoraden.
  • Klicka på Windows Startmeny och klicka på Kör. För kommandot skriv in cmd.exe (Windows NT, 2000, 2003, XP, MCE eller Vista) eller command.com (Windows 95, 98, 98SE eller ME)
   DOS box
   Detta bör starta ett DOS-fönster.
  • Ändra enhetsboksstaven till där PGN-filen är. För de flesta behöver du inte ändra detta, eftersom ChessDB och dina PGN-filer är troligtvis i C:\. Men om inte behöver du ändra enhetsbokstaven. För detta exampel, enheten är M:\, som är en nätverksenhet.
  • Ändra katalog till där PGN-filen är - i detta exampel M:\chess
  • Kontrollera att den intressanta PGN-filen är där, genom att använda DIR. I detta exampel, används filen smith-morra-games.pgn .
  • Ange den fullständiga sökvägen till där pgnchessdb är installerat - detta är troligt att vara C:\Program\ChessDB\bin\pgnchessdb men det kan vara annorlunda för dig, om du valde att installera ChessDB i en plats annan än den som är standard. Ange sökvägen inom citattecken om det finns ett mellanslag i sökvägen. Följ detta, med namnet på PGN-filen.

  • DOS box showing use of pgnchessdb

  En mer bekväm lösning är att ändra PATH i Windows så att den inkluderar C:\Program\ChessDB\bin. Det finns information i Microsoft Knowledge Base om att ange områdesvariabler i Windows XP Du kan kontrollera PATH genom att skriva set, vilket kommer att visa alla områdesvariabler i Windows 95, 98, 98SE, ME, Vista, XP, MCE, 2000, 2003 eller NT.

  I Windows 95,98,98SE och ME kan du ange PATH i AUTOEXEC.BAT med SET PATH= specificerande sökvägarna separerade av ";".

  I Windows Vista, XP, MCE, 2000, 2003 och NT kan du ändra PATH genom att ändra i registret. Först, klicka på Windows Startmeny, klicka sedan på Kör. För kommandot skriv in regedit.exe Där kan du se sökvägen i
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\SessionManager\Environment
  där sökvägarna också är separerade av ";".

  Efter att du har ändrat PATH i Windows måste du starta om Windows, eftersom Windows bara läser PATH när Windows startar.

 5. Men personligen, under Windows, skulle jag inte använda mig av kommandoradsprogrammen, fastän de är troligen något snabbare än det grafiska gränssnittet för att konvertera stora filer.

Valid HTML 4.01 Valid CSS!
Hemsida administrerad av Dr. David Kirkby
Denna sida ändrades senast: 2007-09-16. 10:41:20 Svensk tid